KIEDY POWINIENEM ZGŁOSIĆ SPRAWĘ DO A.B.M. W CELU WINDYKACJI DŁUGÓW

Gdy twój klient nie płaci w ustalonym przez ciebie terminie. 
Gdy twój klient nie reaguje na wysłane przez ciebie rachunki i listy. 
Gdy twój klient składa fałszywe obietnice że spłaci dług. 
Gdy twój klient daje ci czek bez pokrycia. (NSF) 
Gdy twój klient wstrzymuje możliwość realizacji czeku. 
Gdy twój klient wyprowadził sie i twoja korespondencja wraca do ciebie. 
Gdy twój klient wyłączył telefon, zmienił numer telefonu i nie poinformował cię o tym. 
Gdy twój klient nie chce z tobą rozmawiać i nie odbiera telefonu. 
Gdy twój klient jest stale na zebraniu i unika twoich telefonów. 
Gdy twój klient zaprzecza jakoby był ci coś dłużny. 
Gdy twój klient zmienia swój numer telefonu i znika. 
Gdy twój klient stale ma jakieś wymówki i bezpodstawne pretensje. 

STOP UMARZANIU DŁUGÓW.
WIĘKSZOŚĆ_PROBLEMÓW_Z_DŁUŻNIKAMI_NIE_WYMAGA_UDZIAŁU_PRAWNIKÓW I  ROZPRAW SĄDOWYCH. ILE KOSZTUJĄ TAKIE USŁUGI A.B.M. ?

Nie pobieramy absolutnie ŻADNEJ ZALICZKI LUB OPŁAT na poczet windykacji. 
Nie mamy ŻADNYCH OPŁAT ROCZNYCH i ŻADNYCH OPŁAT RYCZAŁTOWYCH za wysyłanie listów windykacyjnych. 
Wszystkie windykacje długów są wykonane według stawek procentowych. Stawki zaczynają się od 34%. 
Nasze opłaty są łatwe do ustalenia na podstawie wysokości zadłużenia wobec ciebie i okresu trwania zadłużenia. 
Niski procent który zarabia A.B.M. jest małą ceną za ODZYSKANIE TWOICH PIENIĘDZY. 
Dzwoń, wysyłaj e-mail lub list do A.B.M. jeszcze dzisiaj aby ustalić NISKĄ STAWKĘ ZA NASZE USŁUGI. 
Niskie stawki opłat są dostępne gdy zlecisz nam więcej spraw windykacyjnych. JAK SZYBKO BĘDĄ NAM WYPŁACONE PIENIĄDZE Z WINDYKACJI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ  A.B.M. ?

Wszystkie odzyskane fundusze są deponowane na bezpiecznym koncie A.B.M., które jest utrzymywane na wypłaty dla klientów. 
A.B.M. będzie przekazywać  20-go dnia każdego miesiąca wszystkie kwoty, które zostały odzyskane w ciągu danego miesiąca. A.B.M. przygotuje sprawozdanie dla każdej wypłaty.JAK MOŻEMY ROZPOCZĄĆ KORZYSTANIE Z USŁUG WINDYKACYJNYCH A.B.M. ?

ZADZWOŃ lub WYŚLIJ E-MAIL aby zapoznać się z naszymi NISKIMI STAWKAMI i PO BEZPŁATNĄ UMOWĘ. 
Stwórz listę swoich dłużników (niepłacących, spóźniających się, dających ci czeki bez pokrycia, lub cofający transakcje dokonane kartą kredytową) . 
Będziemy potrzebować nazwisko i imię dłużnika, jego współmałżonka, adres, numer telefonu, numer referencji. 
W przepadku dłużnika komercyjnego będziemy potrzebować nazwę firmy, nazwiska głównych właścicieli lub menadżerów, adres firmy, telefon, numer faxu i adres E-mail, itd… 
Potrzebujemy również zgromadzone dowody na to ile dłużnik jest winny twojej firmie. Zrób kopie wszystkich przeterminowanych faktur, sprawozdań, kontraktów, aplikacji, weksli, umów najmu, czeków bez pokrycia, fotografie, odcinki zapłaty kartami kredytowymi które zostały wycofane, numery kont, stan zadłużenia, odmowy wypłat ubezpieczenia, itp. 
Możesz wysłać zgromadzone dane dotyczące dłużników zarówno Faxem jak i E-mailem abyśmy mogli rozpocząć proces windykacji. 
Wyślemy lub przefaxujemy ci formularz dla klienta indywidualnego lub komercyjnego w celu rozpoczęcia procedury. W JAKI SPOSÓB A.B.M. ODZYSKA MOJE PIENIĄDZE?

A.B.M. wyśle list o rozpoczęciu windykacji do wszystkich twoich dłużników nie pobierając od ciebie żadnej zaliczki! 
A.B.M. nie pobierze od ciebie opłaty za żaden list windykacyjny, który wyślemy. Jest to zawsze za darmo! 
A.B.M. ustali nowe miejsce pobytu dłużnika jeśli ten przeprowadzi się lub zmieni numery telefonów. 
A.B.M. wykona profesjonalne rozmowy windykacyjne w podstawowym zakresie aby odzyskać twoje pieniądze! 
A.B.M. podejmie szeroko zakrojone działania w celu odzyskania należnych ci pieniędzy. 


OD JAK DAWNA ZAJMUJECIE SIĘ WINDYKACJĄ DŁUGÓW?

PERSONEL A.B.M. MANAGEMENT POSIADA PONAD 15 LETNIE DOŚWIADCZENIE NA RYNKU WINDYKACJI DŁUGÓW. JEŚLI POSIADAM WEWNĘTRZYNY WYDZIAŁ DO ODZYSKIWANIA DŁUGÓW, DLACZEGO POWINIENEM SKORZYSTAĆ Z USŁUG A.B.M. ?

Gdy twój wewnętrzy wydział odzyskiwania długów nie poradził sobie z windykacją.. 
A.B.M. zajmie się widykacją tych długów które wewnętrzny wydział windykacyjny spisał na straty. 
Nie wszyscy klienci traktują poważnie proces windykacji dopóki nie skontaktuje się z nimi A.B.M. 
A.B.M. włoży wiele czasu i wysiłku w to aby odzyskać wszystkie twoje pieniądze. 
A.B.M. pomoże uniknąć ci niepotrzebnych kosztów poniesionych na zatrudnienie własnych komorników. 
A.B.M. powstrzyma twoich pracowników przed ściganiem starych długów aby mogli się zająć pozyskiwaniem nowych klientów. 
Tam gdzie praktycznie jest niemożliwe aby odzyskać 100% należności, tam A.B.M. staje się twoim partnerem. 


DLACZEGO POWINIENEM SKORZYSTAC Z USŁUG A.B.M. ZAMIAST ADWOKATA?

A.B.M. nie pobiera oplat adwokackich. 
A.B.M. nie pobiera w adnych oplat z góry. 
A.B.M. nie pobiera zaliczek. 
A.B.M. nie pobiera kosztów l±dowych. 
A.B.M. nie pobiera oplat procesowych. 
A.B.M. nie pobiera oplat za pozew. 
A.B.M. nie spowoduje ucieczki dlu w ników ze strachu przed procesem l±dowym. 
A.B.M. nie spowoduje ucieczki dlu w ników ze strachu przed kosztami l±dowymi. 
A.B.M. nie spowoduje ukrycia siê dlu w ników ze strachu przed wymiarem sprawiedliwo s ci gdy ju w rozpocznie siê proces. 
A.B.M. nie wywola ucieczki z pracy dlu w ników po tym gdy ich zarobki zostan± zajête przez komornika. 
A.B.M. zarabia tylko wtedy gdy odzyska twoje nale w no s ci. 
 


IM DŁUŻEJ ZWLEKASZ Z ODZYSKANIEM SWOICH NALEŻNOŚCI TYM WIĘKSZY BĘDZIE KOSZT ODZYSKANIA ICH. WIĘKSZOŚĆ NALEŻNOŚCI NIE WYMAGA UDZIAŁU PRAWNIKA I PROCESU SĄDOWEGO! POTRZEBUJESZ "A.B.M." ABY ODZYSKAĆ SWOJE NALEŻNOŚCI!


" Wszystkie dane i informacje uzyskane przez komornika w celu windykacji długów będą użyte tylko i wyłącznie w tym właśnie celu" A Professional Collection Agency
Call Today!
(877) 226-0777

Licensed | Bonded | Insured